Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Každé elektrické zariadenie či spotrebič vyžadujúci si dômyselnejší a odborný zásah pri uvedení do prevádzky je nevyhnutné realizovať odborným spôsobom. Rovnako je dôležitá priebežná kontrola, oprava a demontáž, či ukončenie prevádzky elektrických zariadení. Poskytneme Vám celú škálu činností spojených s popísanými prácami na akomkoľvek zariadení nízkeho napätia.

Medzi najčastejšie inštalované zariadenia patria:

 • Drobné domáce spotrebiče
 • Elektrické svietidlá:

- montované na plochu

- montované na stenu

- zapustené bodové svetlá

- objímky

- ovládacie prvky osvetlenia

- priemyselné žiarivky

- prenosné osvetlenie

- osvetlenie pre vlhké priestory

- stolné a podlahové lampy

- plošné svetlá a projektory

- varovné a výstražné osvetlenie

- žiarivkové konštrukcie a príslušenstvo

- žiarivkové stabilizátory

- štartéry, výbojky a reflektory

 • NN transformátory
 • Varné dosky
 • Motory a čerpadlá
 • Akumulátory a nabíjacie zariadenia
 • Rôzne druhy relé, spínače, prepínače a ističe
 • Rôzne druhy senzorov
 • Rozvodné boxy, skrinky
 • Viacúčelové zásuvky
 • Uzemnenia a izolátory
 • Káblové bubny
 • Ventilačné zariadenia
 • Vyhrievacie prvky