Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Kamerové systémy slúžia predovšetkým k ochrane majetku a zvýšeniu bezpečnosti rizikových či nestrážených priestorov. Kamerový systém zabezpečuje predovšetkým sprostredkovanie obrazových signálov zo snímaného prostredia s možnosťou doplnenia aj o zvukový výstup. Kontrola kamerovým systémom je nepretržitá, preto je vhodná ako prevencia škôd na majetku, prípadne priebežná či spätná kontrola správnosti vykonávania sledovaných procesov.

Prostredníctvom našich zmluvných partnerov Vám zabezpečíme návrh a vyhotovenie riešenia kamerových systémov podľa Vašich technických či finančných požiadaviek na mieru. Naše skúsenosti s inštaláciou kamerových systémov či už analógových, IP (digitálnych), alebo hybridných. Poradíme Vám so správnym výberom druhu kamery, nakoľko široké spektrum ponúkaných technológií nemusí konečný zákazník vždy vyhodnotiť správne.

Medzi najrozšírenejšie druhy kamier patria:

  • štandardné
  • kompaktné
  • otočné

 

Z pohľadu použitia je nevyhnutné sledovať a presne definovať vlastnosti jednotlivých kamier. Vlastnosti kamier spočívajú v účele ich využitia. K základným vlastnostia, ktré kamery a kamerové systémy používajú patria:

-          Šírka sledovaného obrazu (obyčajný, zväčšený, panoramatický)

-          Rozlíšenie kamery (od minimálneho až po vysokorozlíšiteľné výstupy)

-          Fokusácia a zoom

-          Spôsob pripojenia (káblom, wifi)

-          Farba výstupného signálu (ČB/farebný)

-          Funcia snímania aj v noci (IR filter)

-          Ochrana pred zamŕzaním optiky predovšetkým v zimných mesiacoch

-          Dosvetlenie sledovaného priestoru LED osvetlením

Kamerové systémy sú však len z pohľadu kamier neúplné. Potrebnými sú aj ďalšie členy daného systému ako je zariadenie k prevodu obrazu (v prípade analógových kamier), zariadenie k zberu či vyhodnoteniu obrazu, prípadne softvér a ďalšie ovládacie prvky systémov.