Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Štruktúrovaná kabeláž je nosným prvkom infraštruktúry lokálnej počítačovej siete, prepojenia meracej a regulačnej techniky, kamerových systémov, rôznych zabezpečovacích či monitorovacích systémov, signalizačných a dochádzkových systémov. Prepojenie uvedených systémov je nevyhnutné pre všetky moderné stavby, obchodné, priemyselné a kancelárske centrá, banky, nemocnice, štátne úrady ale aj obytné domy. Buduje sa ako súčasť infraštruktúry nových budov, respektíve pri rekonštrukcii starších objektov. Káblový systém navrhnutý podľa platných noriem zaručuje pri použití kvalitných komponentov správnu funkčnosť siete a jej otvorenosť pre následné rozšírenie. Štruktúrovaná kabeláž má vysoký význam pri dôraze na spoľahlivosť, morálnu a fyzickú životnosť.

Štruktúrovaná kabeláž je univerzálny systém, ktorý podporuje prenos dátových signálov medzi analógovými alebo digitálnymi zariadeniami. Pri jej budovaní sa používajú tienené a netienené metalické káble so štyrmi krútenými pármi, alebo optické káble. Hlavnými prvkami štruktúrovanej kabeláže je rozvod v horizontálnom a vertikálnom smere, ktorý vyúsťuje do dátového rozvádzača, ktorý môže byť prepojený na iný dátový rozvádzač.

Prevedenie štruktúrovanej kabeláže je popísané v európskej norme EN 50173 a v medzinárodnej norme ISO/IEC 11801. Výhodou inštalácie podľa spomínaných noriem je bezproblémová prevádzka, nerušený chod existujúcich aplikácií, ale aj systémová záruka na kabeláž od výrobcu a kompatibilita s v budúcnosti využívanými systémami. Pre každú kabeláž sa vykonáva meranie parametrov podľa požiadaviek vyššie uvedených noriem.
Zabezpečíme Vám audit existujúceho stavu kabeláže a analýzu požiadaviek pre štruktúrovanú kabeláže. Následne spracujeme návrh riešenia štruktúrovanej kabeláže na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie Vašich nákladov so zreteľom na záručný a pozáručný servis.