Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Aj Vám sa stáva, že bez príčiny Vám ističe odpoja bytový okruh, či príliš skoro sa vypáli, žiarovka? Ak máte skúsenosti s vypálením žiarovky počas rozsvecovania, je najvyšší čas na odbornú kontrolu, meranie a vyhodnotenie sieťových elektrických rozvodov. Takéto, ale aj mnohé iné príznaky sú prvými indikátormi k poruche a zastaranosti elektrických rozvodov a ich jednotlivých členov. Nedokonalá funkčnosť elektroinštalácie môže mať za následok poškodenie bytových spotrebičov, žiaľ v horších prípadoch je predpoklad vzniku požiaru a vysokej škody na majetku. Dôkladnou kontrolou je možné tomuto predchádzať, pričom nie vždy je potrebná celková rekonštrukcia inštalovaných rozvodov.

Pri kompletnej rekonštrukcii rozvodov Vám garantujeme rýchle znovuzavedenie do prevádzky, podrobný rozpis, návrh riešenia a efektívne prevedenie rekonštrukčných prác. Nakoľko je pri takejto rekonštrukcii potrebný hlbší zásah do celkovej bytovej stavebnej štruktúry, spolupracujeme s remeselníkmi, ktorí sa postarajú o definitívnu úpravu pre dokončenie prác, ako je murárska, vodárska, štukatérska či stolárska činnosť.

Preto prosím nezabúdajte, prevencia je výrazne lacnejšia ako náprava škôd!