Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Evidenčné a vrátnické systémy sú predovšetkým určené stredným a väčším firmám, prípadne budovám so zvýšeným pohybom cudzích osôb. Získajte presnú kontrolu nad Vašimi zamestnancami, štatistiku dochádzky s možnosťou prepojenia na mzdový informačný systém. Kontrola zamestnancov a priestorov nebola nikdy jednoduchšia. Riadenie pohybu prostredníctvom čipových, biometrických a iných elektronických autorizačných prostriedkov Vám zabezpečí, aby sa vo vymedzených priestoroch pohybovali len autorizovaní ľudia.