Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Okolnosti súčasnej doby nás v rámci šetrenia energie a znižovaním nákladov neustále nútia regulovať spotrebu, výkon, dobu prevádzky elektrických zariadení. Meraním rôznych parametrov elektrických zariadení, je možné zistiť aktuálny stav používaných zariadení, nastaviť a optimalizovať ich prevádzku, čím dosiahneme vyššiu účinnosť a nižšie náklady.

Najčastejšími meracími a riadiacimi prvkami elektrických zariadení sú:

 • Bezpečnostné relé,
 • Časové relé
 • Krokové relé
 • Modulárne a nemodulárne stýkače
 • Multifunkčné relé
 • Relé preťaženia
 • Ovládacie relé,
 • Opto-elektrické snímače,
 • Pohybové snímače
 • Snímače úrovne kvapalín
 • Pohybové snímače
 • Bezkontaktné spínače a množstvo ďalších prvkov

Meranie funkčnosti a spoľahlivosti elektrických okruhov a sústav je ďalším dôležitým prvkom v portfóliu našich služieb.

Pre každý druh zariadenia Vám navrhneme, zabezpečíme a nainštalujeme správne meracie či ovládacie zariadenia v zmysle platných vyhlášok a nariadení.