Miroslav Mlej

+ 421 907 558 934

Signalizačné systémy pomáhajú monitorovať a včas reagovať na možné nebezpečenstvá, akými môžu byť dym, plyn či voda. Taktiež je ich funkciou oznamovanie zmien či stavu sledovaných veličín. Signalizačnými systémami sú aj rôzne iné majáky, zvončeky či sirény.